Hjem

FOLLO VETERAN OG GAMMELBILFORENING

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse

Velkommen til Follo Veteran- og Gammelbilforenings hjemmeside

 

Vi er en enkel og kontaktskapende lokalforening som samler medlemmene om lokale arrangementer som utflukter, løp og medlemsmøter hvor gammelbil er hovedtemaet.

 

Det er selvfølgelig ingen forutsetning for medlemskap at du disponerer kjøretøy av eldre årgang, nei det holder så lenge du har interessen.

 

Info fra klubben er nå også på Facebook. Bli 'medlem' der også.

 

Program for 2018 - se Arrangement.

 

Se også vår Facebook side (https://www.facebook.com/folloveteran)

 

 

Deltagere på Vinterbroløpet 2017

 

 

 

Forsikring: Nytt fra LMK 1/2017.

Den 5. oktober 2017 ble det sendt ut et informasjonsskriv fra LMK hvor det fremgikk at en samarbeidsavtale mellom IF og LMK var inngått. Det viser seg i ettertid at teksten fra LMKs side var noe forvirrende, og vi har i anledning dette mottatt en hel del henvendelser. Det blir derfor viktig for LMK å presisere følgende;

1) Samarbeidsavtalen med IF gjelder fra 01.01.2018. IF hverken skal eller har mulighet til å ta imot LMK-forsikringer før dette tidspunktet.

2) WaterCircles er fremdeles LMKs samarbeidspartner frem til nyttår, og dette gjelder alle LMK-forsikringer, nytegninger som fornyelser.

3) LMK vil løpende holde klubbene orientert om all utvikling knyttet til hvordan forsikringene flyttes til ny samarbeidspartner fra nyttår.

Det pågår nå et løpende arbeid knyttet til denne prosessen, og LMK vil holde klubbende orientert ukentlig i tiden fremover.

Oslo 13.10.2017

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 

 

 

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Omtale og enkelte bilder fra arrangement som er gjennomført finner du under "Arrangement" menyen til venstre. Velg ønsket årstall.